Home Kruiden Voedingsadvies Kanker Vaccinatie Consult
Snurken op een natuurlijke manier met kruiden verhelpen

Snurkproblemen behandelen met kruiden

Snurk‐ en slaapproblemen behandelen
met kruiden en voeding

Op een natuurlijke wijze van snurk‐ en slaapproblemen af komen.

Maak een afspraak

Snurkproblemen behandelen
met kruiden

Snurk‐ en slaapproblemen zijn vaak een groot probleem bij mensen omdat de nachtrust verstoord raakt. Ook het omgaan met een snurkende partner kan vervelend zijn en men slaapt dikwijls gescheiden van elkaar. Vaak loopt men al enige tijd met deze klachten rond voordat men opzoek gaat naar alternatieve geneeswijzen. En dat is jammer. Want juist de natuurlijke geneeskunde kan slaap‐ en snurkproblemen vaak beter oplossen dan de reguliere geneeskunde.

Slaapmiddelen (medicatie) verslechterd de situatie

Medicijnen om te slapen verergeren de situatie. Soms kan het even een fijn gevoel geven om goed te slapen maar echte slaap wordt niet veroorzaakt door het medicijn. Het is een ander mechanisme en de toestand van het lichaam zal uiteindelijk verergeren. Het is onnatuurlijk om het lichaam door middel van slaappillen in slaap te brengen en het levert geen echte slaap op. Het proces van het lichaam om in slaap te vallen wordt ‘overgeslagen’en dit is de belangrijkste fase van de slaap. Tijdens de slaap hersteld het lichaam en kan het juist genezen. Door medijnen te gebruiken om te slapen worden deze natuurlijke processen verstoord. Daarnaast zijn er bijwerkingen van medicijnen die het lichaam nog zieker maken. Je kan stellen dat met medicatie de kans om te genezen van slaap‐ en snurkproblemen verslechterd.

Oorzaak van snurken zoeken

Er zijn goede natuurlijke wegen om snurken aan te pakken en de snurkproblemen te laten stoppen. Het is daarbij belangrijk om jezelf enige tijd te gunnen om van levenstijl en voeding te veranderen. Er zijn vaak een aantal sessies nodig om de voortgang en vorderingen te bespreken. Soms werkt een kruid niet en moeten er andere kruiden gezocht worden. De oorzaak van het snurken moet achterhaald worden. Als de oorzaak niet gevonden kan worden zal zelfs een operatie niets opleveren, de klachten keren over het algemeen terug na een pijnlijke operatie. Er kunnen verschillende oorzaken van het snurken zijn die uitgesloten moeten worden. Een van de meest voorkomende oorzaken is gezwollen slijmvliezen in de neus. Dit is in de meeste gevallen met eenvoudige kruiden te verhelpen. Maar de oorzaak moet eveneens aangepakt worden. Waaromzijn de slijmvliezen gezwollen.

Snurkproblemen natuurlijk verhelpen

Als herborist kan ik helpen om uw slaapproblemen of het snurken op een natuurlijke wijze te benaderen. Ik zoek in een uitgebreid anamnesegesprek naar de oorzaak van de achterliggende problemen. Dit kan ook bestaan uit twee afspraken. Ondertussen krijgt u van mij een voedigsadvies om mee aan de slag te gaan en ik adviseer u om notities te maken van opvallende zaken en verbeteringen. Ook uw huidige voeding zal ik bekijken. In een gesprek over voeding kijken we naar wat goed en niet goed gaat en bespreken we mijn visie op uw situatie. Ik neem in veel gevallen ook een polsdiagnose en een tongdiagnose af. De informatie hieruit kan een aanwijzing geven van de oorzaken. Vaak zie ik dat de slaapproblemen al redelijk snel verminderen.
Een oude wijsheid in de natuurgeneeskunde neemt aan dat het gezond maken van het lichaam dezelfde tijd vraagt als dat het lichaam nodig heeft gehad om het te laten ontstaan. Uit eigen ervaring kan ik u melden dat mijn neuspoliepen geleidelijk aan verdwenen en dat ik na twee jaar, met op en neer, stapje voor stapje, nu poliepvrij door het leven kan gaan. Zonder medicatie en chirurgie. U doet er verstandig aan geen ‘toverkruiden’ te verwachten maar ondersteuning om het lichaam weer gezond te maken. Alleen dan kunt u voorgoed van uw slaap‐ en snurkproblemen af komen.

Zoekt u advies en begeleiding om kruiden en voeding in te zetten om van uw snurk‐ en slaapproblemen af te komen of u wilt liever geen slaapmiddelen gebruiken, maar op een natuurlijke wijze uw gezondheidsklachten aanpakken, dan kunt u met mij een afspraak maken.

Herborist Lars van HEmmen Friesland stijl einde

Slaapmiddelen verergeren slaapproblemen.

Westers denken: reductiegeneeskunde

Het is onmogelijk om alle inhoudsstoffen van een kruid tegelijk onder de microscoop te bestuderen. Dat is de grote tekortkoming van de huidige wetenschappelijke reductie benadering. Daarom is en blijft mijn benadering van geneeskunde met kruiden holistisch, en zal daarom ook altijd een ‘alternatief’ op de huidige visie van geneeskunde blijven.
Voor mij is een holistische benadering van genezing de enige manier om daadwerkelijk het lichaam te ondersteunen bij het genezingsproces. Dit is de reden dat ik mijzelf zie als ‘traditionele’ herborist, ik benader een kruid als een levend geheel, zoals de oude tradities en voorouders het deden. Hedendaagse wetenschappelijke inzichten vullen soms deze oude kennis van kruiden aan maar benaderen kruiden ook erg vaak op een verkeerde manier, door slechts naar één enkele inhoudsstof te kijken en deze direct te koppelen aan een medicinale werking op een aandoening met veelal een Latijnse omschrijving, of vertaling van een klacht.
Hypericum perforatum, Sint-Janskruid, Herborist Lars van Hemmen

In de praktijk blijkt deze benadering niet zo goed te werken als het gaat om het echte genezingsproces van het lichaam te bewerkstellingen met de inzet van kruiden. Een recent voorbeeld van verkeerde reductiegeneeskunde is Sint‐Janskruid. Jarenlang werd aangenomen dat de geneeskrachtige werking van Sint’Janskruid aan de inhoudsstof ‘hypericine’ te danken was. Het kruid werd, of wordt zelfs, door onwetenden, bestempeld als ‘gevaarlijk’. Recent is men tot de conclusie gekomen dat het niet hypericine was, maar een andere stof. Het zal nog wel even duren voordat men ontdekt dat juist de totale samenstelling en synergie van inhoudsstoffen verantwoordelijk is voor de geneeskracht van Sint‐Janskruid. Sint‐Janskruid staat tegenwoordig in wetenschappelijke belangstelling voor het genezen van kanker. Dit is maar een enkel voorbeeld, er zijn er velen.

Het gebruik van Echinacea voor de weerstand is ook een goed voorbeeld. Echinacea gebruik voor de weerstand is op basis van een onderzoek waarbij een inhoudsstof is ontdekt die de weerstand zou verhogen. Voor de weerstand is Echinacea in de geschiedenis nooit echt ingezet. Een Herborist heeft hier andere, betere kruiden voor, denk aan Cat’s claw, Gingseng, Astragalus of Chaga. Echinacea werd door Indianen vooral ingezet bij slangebeten, om gif te verwijderen uit het lichaam.

Herborist Lars van Hemmen Friesland stijl einde