Home Kruiden Voedingsadvies Kanker Vaccinatie Consult
Snurken op een natuurlijke manier met kruiden verhelpen

Neuropathie behandelen met kruiden

Neuropathie behandelen
met kruiden en voeding

Op een natuurlijke manier zenuwklachten benaderen, een andere kijk.

Maak een afspraak

Neuropathie behandelen
met kruiden

Neuropathie op natuurlijke wijze behandelen met kruiden en voeding kan in veel gevallen goede resultaten geven. Neuropathie kan ook in sommige gevallen juist moeilijk zijn om te behandelen. Er zijn specifieke kruiden die het zenuwstelsel herstellen of verbeteren. Het resultaat kan vaak even op zich laten wachten maar de klachten kunnen dan voor goed verdwijnen of verbeteren. Om moeilijke klachten te genezen kan het wel tot twee jaar duren voordat klachten geheel zijn verdwenen. Er zullen uiteraard verbeteringen merkbaar zijn. Omdat er vele ‘soorten’ neuropathie in het lichaam bekend zijn is een zoektocht naar de juiste combinatie van voeding en kruiden belangrijk.

Sint‐Janskruid bij neuropathie

Sint‐Janskruid (Hypericum perfolatum) is wellicht een van de meest verkeerd begrepen kruiden. Juist bij neuropathie kan Sint‐Janskruid een belangrijke rol spelen in de genezing van de zenuwen. Onze voorouders waren goed op de hoogte van de heilzame werking van dit kruid en pasten het toe bij veldslagen om de wonden te genezen. Omdat Sint‐Janskruid ook specifiek op de zenuwen in werkt, verdoofd het kruid de pijn op de locatie van de wond. Tegelijkertijd geneest en ontsmet Sint‐Janskruid de wond en verbetert de spijsvertering. Door onderzoek naar inhoudsstoffen van planten is Sint‐Janskruid nu vooral bekend als een kruid dat als natuurlijk antidepressie middel werkt. Maar de stof waarom het zou gaan (hypericine) blijkt volgens rcente studies niet verantwoordelijk te zijn voor deze werking. Toch wordt Sint‐Janskruid daardoor nog altijd verkeerd begrepen. Als je weet hoe Sint‐Janskruid in te zetten, zowel uitwendig als inwendig dan kan dit kruid een zeer veilig en geneeskrachtig middel zijn.

Neuropathie oorzaak

De oorzaak van neuropathie laat zich niet altijd even makkelijk vinden. Neuropathie komt bijvoorbeeld ook voor bij diabetes. Kan een zenuw wel herstellen? Ja, dat kan zeker. Er zijn kruiden voor. Hoe snel gaat dat? Ik heb geen idee, dat verschilt per geval. Kruiden kunnen zelfs de oogboldruk verlagen, ogen en slecht zien genezen, levercellen regenereren, nieren regenereren, bloed opbouwen, gif afvoeren, acute inwendige en uitwendige bloedingen stoppen. Kruiden kunnen kanker genezen beter dan chemokuren. Kruiden werken vaak beter dan medicijnen en zonder bijwerkingen. Is er garantie, nee. Net als bij de meeste medicijnen.

Neuropathie bij kanker en chemokuren

Als herborist kan ik helpen om uw neuropathie van chemokuren te verminderen of geheel te verhelpen. Tijdens de chemokuren wordt veel van het lichaam gevraagd. Ik heb er een speciale kruidensamenstelling voor om tijdens een chemokuur in te nemen. De bijwerkingen worden minder en de werking vand chemo juist versterkt. De chemokuur verbuikt alle mineralen en vitaminen uit het lichaam. Hierdoor kan het lichaam niet meer functioneren zoals het zou moeten. Het zelfgenezend vermogen van lichaam doet er echter alles aan om weer gezond te worden en gaat in een overlevingsmodus. Het bespaart bijvoorbeeld mineralen door het haar uit te laten vallen. Het zet de eetlust uit om alle energie aan te wenden om de schadelijke toxinen op te ruimen, het overgeven en misselijkheid zijn signalen dat het lichaam afval en overtollige voeding uit het lichaam verwijdert om de energie van vooral de spijsvertering in te zetten om te genezen. Als we gif innemen gaan we altijd overgeven, het is een natuurlijke afweerreactie van het lichaam. Tijdens een chemokuur raken de zenuwen aangetast door toxinen en tekorten, dit is mijn visie op neuropathie.

Neuropathie en acupunctuur

De beste resultaten worden behaald als men inzet op verandering van voeding, het gebruik van kruiden, zowel inwendig als uitwendig, in combinatie met acupunctuur. Omdat ik de praktijkruimte in Sneek deel met mijn partner, acupunctuurpraktijk Freugde, kunt u eventueel op dezelfde locatie ook acupunctuur behandelingen krijgen. Zij is gespecialiseerd en afgestudeerd op acupunctuur en de bijwerkingen bij de behandeling van kanker. Niets moet, het is gewoon dat u het weet.

Neuropathie is een benaming die in de westerse geneeskunde toegepast wordt op een aandoening van de zenuw. Het komt voor aan de buitenzijde van het lichaam (perifeer) of dieper gelegen in het lichaam. Mijn visie is dat meestal niet de zenuw zelf de oorzaak is van het probleem maar vaak toxinen en tekorten in het lichaam. Een meting hiervan kan doorslaggevend zijn in de behandeling. Deze onderzoeken worden niet door uw (huis)arts gedaan en u zult ze zelf moeten betalen. Dit wordt uiteraard eerst met u besproken. Ik zoek in een uitgebreid anamnesegesprek naar de oorzaak van de achterliggende problemen. Dit kan ook bestaan uit twee afspraken. Vaak merk ik dat men te veel nieuwe infromatie krijgt en dan is het prettiger de anamnese op te splitsen. U krijgt een voedigsadvies om het lichaam te reinigen en u krijgt inzichten om anders te gaan eten. Ook bespreken we uw huidige voedingspatroon. In een gesprek over voeding kijken we naar wat goed en niet goed is en bespreken we mijn visie op uw situatie. Een polsdiagnose en een tongdiagnose kunnen mij meer inzicht geven van de achterliggende oorzaak.
Om neuropathie klachten te verhelpen is een langere periode nodig om het lichaam te herstellen. Het lichaam gaat eerst altijd toxinen opruimen en kan daarna pas genezen. Ik begeid u tijdens het gehele traject en u mag mij bellen of mailen met vragen. In het begin is vaak een intesiever contact nodig om de veranderingen te zien of om kruiden aan te passen. Hiervoor is het noodzakelijk dat ik u zie. In sommige gevallen eens per veertien dagen en soms eens per vier weken. Na de opstart periode kunnen de afspraken soms minder vaak, maar eens per maand is bij ernstige klachten voor mij noodzakelijk om vorderingen te kunnen zien en aan passingen te doen op het advies.

Zoekt u advies en begeleiding om kruiden en voeding in te zetten om neuropathie klachten te verbeteren of te verhelpen op een natuurlijke manier, dan kunt u met mij een afspraak maken. Wilt u eerst meer weten, dan mag u mij altijd even bellen. Bij geen gehoor graag even duidelijk uw naam en nummer inspreken (vaak bellen er meerdere mensen achter elkaar en kan ik niet zien van wie welk nummer is).

Herborist Lars van HEmmen Friesland stijl einde

Slaapmiddelen verergeren slaapproblemen.

Westers denken: reductiegeneeskunde

Het is onmogelijk om alle inhoudsstoffen van een kruid tegelijk onder de microscoop te bestuderen. Dat is de grote tekortkoming van de huidige wetenschappelijke reductie benadering. Daarom is en blijft mijn benadering van geneeskunde met kruiden holistisch, en zal daarom ook altijd een ‘alternatief’ op de huidige visie van geneeskunde blijven.
Voor mij is een holistische benadering van genezing de enige manier om daadwerkelijk het lichaam te ondersteunen bij het genezingsproces. Dit is de reden dat ik mijzelf zie als ‘traditionele’ herborist, ik benader een kruid als een levend geheel, zoals de oude tradities en voorouders het deden. Hedendaagse wetenschappelijke inzichten vullen soms deze oude kennis van kruiden aan maar benaderen kruiden ook erg vaak op een verkeerde manier, door slechts naar één enkele inhoudsstof te kijken en deze direct te koppelen aan een medicinale werking op een aandoening met veelal een Latijnse omschrijving, of vertaling van een klacht.
Hypericum perforatum, Sint-Janskruid, Herborist Lars van Hemmen

In de praktijk blijkt deze benadering niet zo goed te werken als het gaat om het echte genezingsproces van het lichaam te bewerkstellingen met de inzet van kruiden. Een recent voorbeeld van verkeerde reductiegeneeskunde is Sint‐Janskruid. Jarenlang werd aangenomen dat de geneeskrachtige werking van Sint’Janskruid aan de inhoudsstof ‘hypericine’ te danken was. Het kruid werd, of wordt zelfs, door onwetenden, bestempeld als ‘gevaarlijk’. Recent is men tot de conclusie gekomen dat het niet hypericine was, maar een andere stof. Het zal nog wel even duren voordat men ontdekt dat juist de totale samenstelling en synergie van inhoudsstoffen verantwoordelijk is voor de geneeskracht van Sint‐Janskruid. Sint‐Janskruid staat tegenwoordig in wetenschappelijke belangstelling voor het genezen van kanker. Dit is maar een enkel voorbeeld, er zijn er velen.

Het gebruik van Echinacea voor de weerstand is ook een goed voorbeeld. Echinacea gebruik voor de weerstand is op basis van een onderzoek waarbij een inhoudsstof is ontdekt die de weerstand zou verhogen. Voor de weerstand is Echinacea in de geschiedenis nooit echt ingezet. Een Herborist heeft hier andere, betere kruiden voor, denk aan Cat’s claw, Gingseng, Astragalus of Chaga. Echinacea werd door Indianen vooral ingezet bij slangebeten, om gif te verwijderen uit het lichaam.

Herborist Lars van Hemmen Friesland stijl einde