Herborist / Vaccinatie RIVM

VACCINATIES (RIVM RIJKS VACCINATIE PROGRAMMA)

Toenemende berichten over ‘sudden deaths’, autisme, ernstige bijwerkingen, verschil in kwaliteit van vaccins van verschillende merken, uitgelekte geheime rapporten van producenten aan overheden, de vele rechtszaken tegen producenten als Merck en GlaxoSmithKline inclusief omkoping van overheden, bewijs van vervalsing van veiligheidsonderzoeken en het toenemend bewijs dat vaccinaties juist epidemiën veroorzaken moeten bij iedere ouder op zijn minst vraagtekens oproepen over de veiligheid van vaccinatie van hun kind.

Rijksvaccinatieprogramma RIVM Vaccinaties onveilig, uitgelekte rapporten, fraude en sudden deaths

VACCINATIE MISVERSTANDEN


Het grootste misverstand van vaccinaties is het idee dat een gevaccineerd persoon niet de aandoening kan krijgen waarvoor het gevaccineerd is. Een vaccinatie berust op het principe dat het lichaam in geval van een infectie sneller zou kunnen reageren op een infectie. Maar een ziekte die ingespoten is door middel van een vaccin heeft niet de natuurlijke weg van afweermechanisme doorlopen in het lichaam (huid, luchtwegen) maar is direct ingespoten in het bloed. Een australische arts heeft een proefschrift van 400 pagina’s geschreven over de misstanden van vaccinaties, indrukwekkende informatie om te lezen, (critical analysis of the Australian government’s rationale for it’s vaccination policy by Judy Wilyman). Kinderziekten blijken ook nog eens helemaal niet zo gevaarlijk te zijn; een mooie uitleg van de kinderziekten door Dr. Moolenburgh. Kinderen die niet gevaccineerd worden blijken een betere weerstand op te bouwen en minder ziek te zijn omdat ze ziekten op een natuurlijke manier hebben doorlopen en daardoor een beter functionerend immuunsysteem hebben.

 

VEILIGHEID, ONDERZOEK, VERVALSING


Wie weet nu echt of vaccinaties veilig zijn. Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het griepvaccin. Het resultaat van deze studie was dat 99% van de gevaccineerde groep geen griepvirus kreeg en van de ongevaccineerde groep kreeg 98% geen griep. Een verschil van 1%. De groep gevaccineerde personen kreeg echter na de vaccinatie veel meer andere ziekteverschijnselen. Er zit daarnaast nog altijd het schadelijke thiomersal in de griepprik. Thiomersal verdwijnt wel snel uit het bloed maar is te vinden in de hersenen (T. Burbacher studie 2004) waar het op de den duur schade veroorzaakt.

Een ander onderzoek toont aan dat ongevaccineerde kinderen veel minder ziek zijn en dat hun immuunsysteem beter functioneert.

Er zijn studies die aantonen dat vooral de combinatie vaccinaties (DKTP, BMR) gevaarlijk zijn en onnodig hoge risico’s met zich meebrengen. Deze studie toont ook aan dat enkele vaccinaties veiliger zijn. Het afweersysteem van uw kind wordt door de combinatievaccinaties overbelast door meerdere virsussen, gifstoffen en zware metalen. Er is daarnaast bewijs dat in de top van bedrijven als Merck cijfers zijn vervalst en gemanipuleerd in onderzoeken naar de veiligheid van vaccinaties. Er lopen vele rechtszaken en waarschijnlijk zullen deze rechtszaken uitmonden in gigantische schadeclaims.

Als je een vaccinatie hebt gehad kun je nog altijd een ziekte krijgen. Het idee van de vaccinatie is dat uw immuunsysteem sneller zou reageren op de indringer (virus/bacterie) waardoor het afweersysteem eerder in actie komt. Een vaccinatie wil dus niet zeggen dat je een ziekte niet krijgt, dit is een groot misverstand.

De vraag is dan ook niet meer of uw kind risico loopt maar hoeveel risico wilt u als ouder nemen dat het vaccin geen enkele negatieve bijwerking heeft of uw kind misschien autistisch raakt of zelfs dood kan neervallen na een vaccin. Het RIVM en de overheid zijn hier echter volledig van op de hoogte.

Vreemd genoeg hoeft een vaccin niet te voldoen aan de strenge eisen van geneesmiddelen en is er geen enkel vaccin op de markt gerandomiseerd dubbelblind placebo onderzocht. Er is ook geen onderzoek voorafgaand aan de uitgave van vaccinaties naar het verschil tussen kinderen die gevaccineerd zijn en kinderen die niet gevaccineerd zijn. Het placebo in deze studies bestaat uit een ander vaccin zodat het geen echt placebo is. Geen enkel medicijn mag zonder deze onderzoeken op de markt komen. Waarom een vaccin voor kwetsbare baby’s en kinderen dan wel.

RIVM Rijksvaccinatie Programma Onveilig blijkt uit Rapportage en Onderzoek door fraude van Merck in Veiligheidsonderzoeken

RIVM, MINISTERIE EN WOB VERZOEK


Ik heb op basis van de informatie en onderzoeken die ik heb gelezen, bekeken en onderzocht diverse vragen gesteld aan het RIVM middels WOB verzoeken. In plaats van documenten kreeg ik een uitnodiging omdat het niet duidelijk zou zijn om welke documenten het gaat. Nu blijkt dat het RIVM deze procedure waarschijnlijk standaard gebruikt bij vragen om onderzoek naar de veiligheid van vaccinaties. Stichting vaccinvrij is wel op gesprek gegaan, op hun website vol je de voortgang over het Wob verzoek. Hier de vragen uit mijn eerdere WOB verzoek, volkomen helder:

WOB verzoek:
1) Graag ontvangt ondergetekende alle documentatie die niet valt binnen de: wet op het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) en openbaarmaking in het kader van de WOB indien het gaat om bedrijfs- of fabricage-gegevens die vertrouwelijk aan het RIVM zijn meegedeeld. Maar wel de overige fabricagedocumenten/documentatie, bestelbonnen, bestellingen, afspraken (prijsafspraken, aantallen, houdbaarheidsdatum) en prijsopgaven als inhoudsstoffen, kwaliteitsgaranties, etc. met betrekking tot de aangeschafte vaccins die worden gegeven aan kinderen in Nederland.

2) Graag ontvang ik in het kader van het wob-verzoek alle documentatie, onderzoek, conclusies in de vorm van de oorspronkelijke documentatie, communicatie met betrekking tot de veiligheid, gevolgen, bijwerkingen, schadelijke gevolgen, producent, onderzoeksrapportages, etc., op basis van de gepleegde onderzoeken per aangeschaft vaccin, inhoudsstof en uitgedeelde vaccins per jaar en de aantallen uitgedeelde/ingespoten vaccinaties per leeftijd/kind per regio zoals vastgelegd is in documenten van het RIVM betreffende in vivo als in vitro onderzoek.

3) Per vaccin en/of inhoudsstof het document/bewijs en onderzoeken van de goedkeuring/controle op veiligheid van het vaccin.

 

Ik kreeg een uitnodiging met de top van het RIVM rijksvaccinatieprogramma op het Ministerie van ‘Volksgezondheid’ om mijn WOB verzoek te verduidelijken tegenover vier man sterk (Zie hier de uitnodiging) waaronder het hoofd Rijksvaccinatie Programma. Ze durfden het niet aan om een normaal gesprek aan te gaan over bijvoorbeeld de uitgelekte rapportages, de verschillende kwaliteit vaccins van diversen merken en de inhoudsstoffen van vaccins. Ik mocht het openbaar gesprek ook niet opnemen. Hierdoor zie ik het niet als nuttige tijdsbesteding om een gesprek aan te gaan.

Ik blijf mij echter inzetten om ouders te wijzen op de mogelijke schadelijke effecten van vaccinaties als het gaat om vervalsing, leugens en bedrog over vaccinaties. Ik blijf informatie opvragen over de goedkeuring van vaccinaties en de werking van neurotoxinen als aluminium en kwik van onze overheid. Met de ‘sudden deaths’ uit het rapport kunnen we gerust aannemen dat er binnen onze overheid mensen zijn die zich schuldig maken aan -moord met voorbedachte rade- want de rapportages over dode kinderen zijn binnen de overheid en RIVM algemeen bekend en staan niet in de voorlichting van het RIVM of consultatiebureau. De beerput mag wat mij betreft eens helemaal open zodat u als ouder eerlijke en volledige voorlichting krijgt en u een goede keus kunt maken over hoe, wat en of u wilt vaccineren of niet. Eigen onderzoek en de vrijwillige keuze is wellicht van levensbelang voor uw kind.

VACCINATIES EN WERKING

Een vaccinatie is in eerste instantie bedacht om het lichaam sneller te laten reageren op ziekte verwekkers. Het immuunsysteem zou sneller in actie komen dan bij mensen die niet gevaccineerd zijn. Niets is echter minder waar. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die niet gevaccineerd worden minder vatbaar zijn voor ziekten en een betere weerstand hebben opgebouwd.

VACCIN INGEVOERD JAREN NA VERDWIJNEN ZIEKTE

De meeste ziekten waarvoor gevaccineerd wordt waren reeds uit de samenleving verdwenen voordat een vaccin tegen deze ziekte werd ingevoerd. U kunt dit zelf eenvoudig opzoeken. Er zijn mooie tijdslijnen van te vinden.

VRAAG ALS OUDER NAAR DE VEILIGHEID

Vaccinaties worden bijna letterlijk opgedrongen aan ouders. Kinderartsen, consultatiebureau en mensen uit de omgevening dringen aan op vaccinatie. Vaccineren is niet verplicht. In Belgie is vaccineren wel verplicht maar ouders die een rechtszaak aanspannen winnen deze. Weinig mensen verdiepen zich goed in de inhoudsstoffen, de bijwerkingen en de veiligheid van vaccinaties. Het is vreemd te constateren dat ouders hun kinderen laten inspuiten zonder te weten wat er ingespoten word en zonder te weten welke mogelijke consequenties een vaccinatie kan hebben alleen maar omdat iemand zegt dat het veilig is. Ik raad daarom ouders aan zelf te vragen naar alle genoemde vaccinatie bijwerkingen aan de persoon die de vaccinatie geeft. Vraag ook naar de inhoudsstoffen, De beste website die ik erover heb gevonden: Vaccin Guide, het merk en de producent van het vaccin.

VACCINATIE ACHTERGROND & INFORMATIE

Voor iedereen die het wil zien heb ik documentaires te leen. Deze documentaires geven een goed beeld van de mogelijke gevaren van vaccinaties. De documentaires ‘Vaccines revealed’, ‘Thruth about vaccines’ en de omstreden documentaire ‘Vaxxed’, totaal iets meer dan 30 uur informatie. Wilt u zich verder verdiepen in vaccinaties dan kunt u even contact opnemen.

 

VACCINATIE ACHTERGROND & INFORMATIE

Update over Wob verzoek Stichting Vaccinvrij

De Stichting Vaccinvrij heeft een vergelijkbaar Wob verzoek ingediend waarin gevraagd wordt om onderzoeken naar de veiligheid van vaccinaties. De Stichting is in de mogelijkheid geweest met een advocaat het gesprek te voeren. Het vreemde is dat ook de Stichting aan het lijntje wordt gehouden en er nog altijd geen documenten zijn overhandigd (wat wettelijke verplicht is) die in principe aanwezig horen te zijn als het gaat om een medicijn en de veiligheid van baby’s. De verwijzingen die worden gebruikt om de veiligheid aan te tonen zijn alleen meldingen van bijwerkingen die opgetreden zijn na het geven van vaccinaties, waarvan is aangetoond dat minder dan 1% daadwerkelijk wordt gemeld.

Ik ga u nu alvast garanderen dat er geen enkel document geproduceerd wordt door het RIVM en de Nederlandse overheid waaruit blijkt dat vaccinaties veilig zijn. Deze studies zijn namelijk wereldwijd nergens te vinden omdat ze nooit zijn gedaan.

 

Op internet is zeer veel informatie van zowel voor als tegen te vinden. Onderstaande linkjes geven wat mij betreft een heldere uitleg. Mijn gevoel weet wat juist is. Laat iedereen in hun waarde en bepaal zelf uw keuze.

 

Vaccine ignorance door Dr. John Bergman (1 uur)

The Cure for 97% of Diseases door Dr. John Bergman (1 uur)

Vaccines revealed introductie (2 minuten)

Vaccinaties en de link met autisme (uit de omstreden documentaire Vaxxed)

Interview met de producer van Vaxxed

Shots in the Dark: Silence on Vaccine

Documentaire reeks (7 afleveringen) The Truth About Vaccines

 

OVERIGE INFORMATIE:

Vaccin Vrij (Stichting)

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

World Mercury Project

 

THIMEROSAL / KWIK & AUTISME

In onderstaande lezing geeft Dr. T. Burbacher zelf uitgebreid uitleg over zijn studie naar de relatie tussen autisme en hersenbeschadiging door vaccinatie en hoe de pers het heeft gepubliceerd zonder dat hij het persbericht kon controleren, wat overigens de normale procedure hoort te zijn. De reguliere pers verdraaid zijn onderzoek tot een positieve uitkomst. Een zeer kwalijke zaak met grote gevolgen voor de gezondheid.

Dr. Thomas Burbacher, Thimerosal and the Search for Environmental Links to Autism

 

 

FRAUDE BMR VACCINATIE VEILIGHEID (2018 update)

 

Vaccinatie rechtszaken tegen Merck over fraude in veiligheidsstudies bij vaccinaties

 

Vijf gezinnen in Frankrijk klagen GSK, Pfizer en Sanofi aan vanwege autisme en handicappen door vaccinaties.

“They suffer side effects similar to those of major head traumas or epileptic fits causing very serious brain damage”, claimed the lawyer. “These are children who were perfectly healthy before they received their jabs”, he continues, stressing the similarity of the different stories, “and who suddenly, after their first injections or after a booster, stopped developing and presented very significant damage”.

 

 

VACCINEER NIET BIJ TWIJFEL


Vaccineer je kinderen niet voordat je zeker weet:

- Welke inhoudstoffen er in een vaccin zitten en van welke producent het vaccin is;

- De bijwerkingen van het vaccin hebt uitgezocht en goedgekeurd;

- Een verklaring van veiligheid ondertekent krijgt van de betreffende persoon die de vaccinatie geeft;

- De arts antwoord geeft op de vraag: waar komt uw informatie over veiligheid vandaan? Welke studies heeft u gelezen of is het omdat iemand het u heeft verteld?;

- Je alle documenten en onderzoek hebt gelezen en bovengenoemde documentaires hebt gezien;

- Je 100% overtuigd bent dat je kind geen schade kan ondervinden van een vaccinatie.

Herborist Kruidengeneeskundig Advies in Sneek Friesland