NIET GEVACCINEERDE KINDEREN ZIJN GEZONDER
(Rijksvaccinatieprogramma RIVM maakt ziek)

Veiligheid en gezondheidsclaims van vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma blijken volgens recente studie niet te kloppen. Voor het eerst in de geschiedenis, sinds de introductie van vaccinaties, is er een vergelijkend onderzoek gedaan (Anthony R. Mawson) naar de gevolgen voor de gezondheid op lange termijn bij gevaccineerde kinderen en niet gevaccineerde kinderen.

Gevaccineerde kinderen versus niet gevaccineerde kinderen, een uittreksel.

De resultaten zijn overweldigend, kinderen die niet gevaccineerd worden zijn op lange termijm gezonder, gebruiken minder tot geen medicatie, maken minder tot geen gebruik van medische instellingen of artsen en brengen in het algemeen minder tijd door in een ziekenhuis.

Vaccinatieschema maakt chronisch ziek (RIVM) Rijksvaccinatieprogramma, RIVM Vaccinaties onveilig, nieuw onderzoek uit 2017

RIVM EN PERS BELICHTEN VACCINATIES EENZIJDIG

Ik heb geen enkel belang bij de verkoop van vaccinaties en het maakt mij niet uit of u uw kinderen wilt vaccineren of niet. Waarschijnlijk wordt ik door sommige mensen bestempeld tot kwakzalver, internet-troll, of iets anders. Ik neem het voor lief. Ik ben van mening dat u als ouder eerlijke en transparante informatie over de bijwerkingen van vaccinaties moet krijgen om daarmee een goede keuze te maken of u uw kind wilt vaccineren. De overheid, het RIVM en de pers geven, zoals blijkt uit diverse studies naar vaccinaties, een bedroevend eenzijdig beeld van de werkelijkheid als het gaat om vaccineren. De beweringen dat vaccinaties werkzaam zijn en dat vaccinaties veilig zijn, berusten op louter aannames en er is geen enkel wetenschappelijke studie die deze ‘gezondheidsclaims’ ondersteunt. Het Het RIVM en de gezondheidsraad verwijzenalleen naar meldingen van bijwerkingen als het gaat om het onderbouwen van de veiligheid. Maar we weten inmiddels dat minder dan 1% van alle bijwerkingen ook daadwerkelijk gemeld wordt.

 

Gezondheidseffecten van vaccinaties op lange termijn

De lange termijn effecten van vaccinaties zijn nooit eerder onderzocht. Er is wereldwijd geen enkele studie die aantoont dat vaccinaties veilig zijn en er is geen enkele betrouwbare studie die laat zien dat vaccinaties überhaupt werkzaam zijn. Alle beweringen die u heeft gehoord berusten op louter aannames en het klakkeloos overnemen van beweringen die niet onderbouwd zijn en niet onderbouwd kunnen worden.

6,6 keer meer kans op Neuro ontwikkelingsachterstand door vaccinaties (RIVM vaccinatieschema) zo blijkt uit onderzoek uiit 2017

MEDISCHE CLAIMS VACCINATIES NIET WAAR


Overheden, RIVM en de pers maken zich schuldig aan het verstrekken van niet deugende informatie als het gaat om harde beweringen die de veiligheid en werking van vaccinaties zouden bewijzen. Claims dat vaccinaties bepaalde ziekten enorm terugdringen of zelfs uitroeien zijn volledig uit de duim gezogen. Er is wereldwijd geen wetenschappelijk of emperisch bewijs voor te vinden. Ook de reclamecodecommissie laat het ernstig afweten bij deze overtredingen, gezien het feit zij deze medische claims toelaat in tijdschriften en kranten terwijl de wetgeving op deze medische claims juist zeer streng is geworden. Uit persoonlijke contacten weet ik dat de reclamecodecommisie zich schuldig maakt aan het verwijderen van negatieve berichtgeving over vaccinaties op websites van therapeuten door middel van dreigementen met hoge boetes. Bij een afbeelding van een ui mag je niet meer melden dat het gezond is voor de luchtwegen, en bij knoflook dat het een sterk antibiotische werking heeft. Het RIVM, de overheid, en GGD mogen wel zonder onderbouwing melden dat vaccinaties uw kind zogenaamd beschermen tegen allerlei kinderziekten.

Voor het eerst is er nu (2017) onderzoek gedaan naar de effecten op de gezondheid van vaccinaties tussen een groep niet gevaccineerde kinderen (261 kinderen, 39%) en een groep gevaccineerde kinderen (405 kinderen, 61%). Deze studie staat bekend als de ‘Mawson’ studie. (Pilot comaparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6- to 12-year-old U.S. children.)

Vaccinaties schadelijk bij te vroeg geboren baby’s (RIVM RIjksvaccinatieprogramma)

NIET GEVACCINEERD VERSUS WEL GEVACCINEERD


Hoewel er wel onderzoeken gedaan zijn naar de effecten op korte termijn van vaccinaties voordat ze op markt komen is er tot nu toe nog nooit een onderzoek gedaan naar de effecten voor de gezondheid op lange termijn en blijven dus tot nog toe onbekend. Vaccinaties zijn reeds in verband gebracht met de risico’s van ernstige acute en chronische bijwerkingen als neurlogische complicaties en ‘sudden death syndrom’. Deze effecten worden als zeldzaam beschouwd en hierdoor wordt het vaccinatieschema (het gehele traject van alle vaccinaties vanaf de geboorte van een kind tot volwassenheid) als veilig bestempeld voor ieder kind. Dit kan wetenschappelijk gezien niet onderbouwd worden met enig deugdelijk onderzoek. Er is wel bewijs dat de optelsom van alle vaccinaties ernstige gevolgen (bijvoorbeeld: ADD, autisme, hersenbeschadiging, IQ afname, etc.) heeft voor de gezondheid. Het Verstraeten onderzoek (1999) wordt angstvallig weggehouden en het Burbacher onderzoek, dat aantoont dat thimerosal opstapelt in de hersenen en daar schade aanricht en niet, zoals beweert wordt, het lichaam verlaat.

MAZELENVACCIN, DODELIJK IN COMBINATIE MET DK(T)P VACCIN

In dezelfde studie wordt de dodelijke combinatie van het mazelenvaccin met het DKP vaccin beschreven. Er zijn erg weinig gerandomiseerde trials van welke vaccinatie dan ook die geadviseerd worden aan kinderen in termen van ziekte– en sterftecijfers met als reden de ethische reden dat het niet vaccineren van een groep kinderen ethisch onverantwoord zou zijn. Met als uitzondering de hoog geconcentreerde mazelen vaccinatie die in West Afrika werd ingetrokken na diverse gerandomiseerde trials, nadat aangetoond was dat er interactie was met het dtp–vaccin wat resulteerde in een toename van kindersterfte van maar liefst 33% Bron(11)

EFFECTEN VAN VACCINATIES NIET GERAPPORTEERD

De kennis omtrent de bijwerkingen van vaccinaties is grotendeels gebaseerd op meldingen aan het VAERS, in Nederland het LAREB door ouders en artsen. Maar de hoeveelheid van gerapporteerde ernstige bijwerkingen van vaccinaties wordt op minder dan 1% geschat (bron 15). Dit was de reden van het advies door het voormalig institute of medicine (tegenwoordige National Academy Medicine) om onderzoek te doen naar de lange termijneffecten in een vijfjarige periode van vaccinaties door het CDC (RIVM van amerika). In de studies van 2011 en 2013 werd geconcludeerd dat er zeer weinig effecten waren die veroorzaakt of geassocieerd werden met het vaccinatieschema en er was geen bewijs gevonden dat vaccinaties onveilig waren.

Er was meer onderzoek nodig naar de effecten van vaccinaties

Het ‘institue of Medicine’ melde dat er meer studies nodig waren om de gezondheidseffecten van gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen te vergelijken, om de lange termijn cumultatieve effecten van vaccinaties te onderzoeken, de timing van de vaccinaties te onderzoeken in relatie tot de leeftijd en de conditie van het kind, de totale hoeveelheid of aantal vaccinaties op hetzelfde moment gegeven, de effecten van andere vaccinatie ingrediënten in relatie tot gezondheidseffecten, en het mechanisme van de vaccinatie gerelateerde aandoeningen.

VACCINATIES OVERLIJDEN EN ZIEKTE

Een moeilijkheidsfactor in het onderzoek naar het vaccinatieprogramma is dat vaccinaties tegen infectieziekten complexe niet specifieke effecten op ziekte en sterfte hebben dat zich uitstrekt ver voorbijgaand aan de preventieve werking van de bedoelde infectieziekte. Het bestaan van deze effecten vormt een uitdaging voor de bewering dat individuele vaccinaties het immuunsysteem onafhankelijk van elkaar beinvloeden en verder geen fysiologische effecten heeft dan het beschermen tegen de geadresseerde pathogeen. De niet specifieke effecten van vaccinaties lijken soms gunstige effecten te hebben en in andere gevallen ziekte of zelfs overlijden te veroorzaken (bron 22, 23). De mechanismen voor deze werking is onduidelijk maar het is goed mogelijk dat er interacties optreden tussen de diverse vaccinaties en hun inhoudsstoffen. (bron 21)

 

Doel van het Mawson vaccinatie onderzoek

De doelen van de Mawson studie waren:

1) het vergelijken van gevaccineerde kinderen tegenover niet gevaccineerde kinderen in een brede range ziekten, inclusisef acute en chronische aandoeningen, medicatie- en gezondheidszorg gebruik, en;

2) bepalen of er een associatie gevonden kan worden tussen neuro development disorders (NDD), als die aanwezig zouden zijn, en significant genoeg na aanpassing van andere gemeten factoren. De volledige methode van het onderzoek staat in de oorspronklijke tekst volledig uitgeschreven.

RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK


Bij acute aandoeningen:

Gevaccineerde kinderen werden vaker dan niet gevaccineerde kinderen gediagnostiseerd met middenoorontsteking (Latijn: otitis media; 19,8% – 5,8%), en longontsteking (Latijn: pneumonia; 6,4% – 1,2%).
Er waren geen verschillen in de afgelopen 6 maanden bij hepatisis A, hepatitis B, mazelen, de bof, meningitis (viraal, bacterieel), influenza, rotavirus of hoge koorts.
Gevaccineerde kinderen ontwikkelden minder vaak waterpokken dan ongevaccineerde kinderen (7.9 – 25.3%) en kinkhoest (2.5% – 8.4%) en minder, niet significant, rodehond (Latijn: rubella; 0,3% – 1,9%).

 

Bij chronische aandoeningen:

Gevaccineerde kinderen werden significant vaker gediagnosticeerd met: allergische rhinitis (10,4% – 0,4%), overige allergien (22.2% – 6,9%), eczeem/atopische dermatitis (9,5% – 3,6%), leergebrek (5,7% – 1,2%), ADHD (4,7% – 1,2%), ASD (4,7% – 1,0%), elke willekeurige neurologische ontwikkelingsstoornis (v.b. leergebrek, ADHD, ASD, etc) (10,5% – 3,1%) en de optelsom van elk willekeurig chronische aandoening (44% – 25%).
Geen significante verschillen werden gezien met betrekking tot: kanker, chronische vermoeidheid, gedragsstoornis, de ziekte van Crohn, depressie, diabetes (I, II), hersenvliesontsteking, epilepsie, gehoor verlies, hoge bloeddruk, darmontsteking, (jeugd) reuma/artritis, obesitas, beroertes, Tourette of diverse diensten gemeld in de ‘Disabilities Education Act (V.S.)’.
Gevaccineerde kinderen hebben daarnaast (in de afgelopen 12 maanden) aanzienlijk meer: medicijnen gebruikt, hebben vaker gebruikgemaakt van artsen voor routine controles, gingen vaker naar de tandarts, kregen vaker buisjes in de oren, gingen vaker naar een arts of kliniek door ziekte en brachten meer nachten door in het ziekenhuis. Het onderzoek toont grote verschillen aan als het gaat om de gehele gezondheid van kinderen.
Hoewel er meer onderzoek moet komen geven deze cijfers een verschrikklijk negatief beeld als het gaat om de effecten van vaccinaties op de gezondheid van uw kind. Het is alleen al daarom verstandig om u te verdiepen in de gevolgen van vaccineren. Stel kritische vragen en vraag om bewijs van veiligheid en werkzaamheid aan iedere arts die beweert dat vaccineren veilig is. Print deze studies uit en geef ze aan het RIVM, de GGD en uw (kinder)arts. Juist zij horen hiervan op de hoogte te zijn en u te wijzen op de gevaren die vaccineren met zich meebrengt. Waarom worden al deze studies nergens genoemd? Waarom hoort u als ouder nooit over de risico’s?

 

Bronvermelding

Bronverwijsnummers komen overeen met het oorspronkelijke rapport van Anthony R. Mawson, Pilot comaparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6– to 12–year–old U.S. children.

Bronnen gebruikt bij bovenstaand artikel over vaccinatie onderzoeken tussen gevaccineerde kinderen tegenover niet gevaccineerde kinderen:

Volledige studies

Pilot comaparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6– to 12–year–old U.S. children. Anthony R. Mawson, Brian D. Ray, Azad R. Bhuiyan and Binu Jacob. DOI: 10.15761/JTS.1000186

Preterm birth, vaccination and neurodevelopmental disorder: a cross–sectional study of 6– to 12–year–old vaccinated and unvaccinated children. Anthony R. Mawson, Brian D. Ray, Azad R. Bhuiyan and Binu Jacob.

Overige bronnen

11 Aaby P, Whittle H, Benn CS (2012) Vaccine programmes must consider their effect on general resistance. BMJ 344: e3769.

15 Kessler DA1 (1993) Introducing MEDWatch. A new approach to reporting medication and device adverse effects and product problems. JAMA 269: 2765–2768.

21 Siegrist CA (2008) Vaccine Immunology. Vaccines. (5th Edtn). Saunders Elsevier.

22 Benn CS, Netea MG, Selin LK, Aaby P (2013) A small jab – a big effect: nonspecific immunomodulation by vaccines. Trends Immunol 34: 431–439.

23 Jensen KJ, Benn CS, van Crevel R (2016) Unravelling the nature of non–specific effects of vaccines – A challenge for innate immunologists. Semin Immunol 28:377–383.

 

 

“Vrijheid bestaat in de mogelijkheid tot kiezen.”

Simone Weil (1909–1943)
Frans filosofe

 

 

Overige informatie:

Stichting Vaccin Vrij, Wetenschappelijke informatie over Vaccinaties en Schade door het RIVM (Rijksvaccinaties)

Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken, Kritische informatie over de gevaren van Vaccinaties door het Rijksvaccinatieschema

Vaccinatieraad, verhalen van ouders over kinderen en vaccinaties door het RIVM.

Herborist Kruidengeneeskundig Advies in Sneek Friesland